Eldceremoni

Här nedan följer en beskrivning av hur en eldceremoni kan gå till

Eldceremonin är en så kallad Community fire. Inga förkunskaper behövs för att deltaga och alla är välkomna.


Kostnad: Frivillig donation om inget annat anges i informationen.

Nedan följer en kort beskrivning i hur eldceremonin går till, Ceremonin börjar med att den som kallat till elden (håller elden) ”bygger” upp denna. Vi kallar sedan gemensamt in riktningarna, dvs de fyra väderstrecken, jorden och himlen. Därefter tänds elden och riktningarna inbjuds till den brinnande elden genom en process i tresteg, dessa steg förankras i elden genom att den som håller i ceremonin offrar/ ger en gåva till elden i form av olja (ex. olivolja).

När den som leder elden prövat elden och bedömer att elden är redo/vänlig, Börjar denna personen med att testa elden och sedan lägga sin döds-pil/ pinne på elden.(Detta är en pinne som varje deltagare hittat på plats eller kanske förberett och tagit med, och sedan under ceremonin blåser in något som man vill jobba med/ha hjälp att skifta eller ex få insikt i, under ceremonin koncentrerar man sina böner och sin intention kring detta och blåser detta in i sin döds-pil/ pinne.

Ytterligare en pinne vandrar runt under tiden runt oss alla i cirkeln, en Pachamama-stick, en pinne för våra gemensamma böner för Moderjord, i denna pinne blåser alla, var och en sina böner och sin tacksamhet till Moderjord) När elden blivit prövad och den som leder ceremonin lagt sin pinne på elden så inbjuds övriga deltagare att göra det samma. När alla lagt sina individuella pinnar på elden så säger traditionen att en man och en kvinna, den äldsta och den yngsta lägger Moderjord- pinnen på elden tillsammans. (vidare genomgång av ceremonin fås på plats om någon känner sig osäker, meningen är att alla skall känna sig inkluderade och välkomna då vi börjar)

Under hela eldceremonin råder endera tystnad eller sång av ceremoni- eld-sånger eller mantran. Vi umgås med spirit/ elden/ ser djupt in i oss själva och är stilla och lyssnar inåt. Allt småprat sparar vi tills att eldceremonin är över och riktningarna blivit stängda igen. Eldceremonin i sig är slut då inga lågor finns kvar i elden. Barn är alltid välkomna till mina ceremonier, för dem finns det alltid plats, och deras frågor och funderingar är alltid legitima även under elden (vuxna kan vänta till efter ceremonin)  Medtag gärna trumma och eller skallra om du har.

Och Ja, det går alldeles ypperligt att väcka liv i elden igen och sedan grilla korv om man vill det efteråt. Men detta efter att elden först brunnit ut och lågorna lagt sig.