Shamanens Medicinhjul

the path of the wounded healer, re-mapping your inner journey

Verktyg för mindfulness, närvaro, harmoni och empowerment

Anmälan

Under Shamanens Medicinhjul kommer du att ta del av alla 9 riterna från Munay-Ki fast här får du dem på traditionellt vis. Du kommer att lära dig att arbeta med illuminationer, extraktioner, göra soul retreival samt jobba med de stora livs och dödsriterna. Du kommer att jobba med elementen i olika typer av ceremonier för att skap förändring, styrka till helande och arketyper samt för manifestation av förändringar.

Shamanens Medicinhjul är en bred och djupgående utbildning för dig som vill kunna jobba självständigt som terapeut och shaman med egna klienter. Du erhåller en djup förståelse för hur energimedicin fungerar, du lär dig att skapa egna ceremonier för dig själv, klienter och dina kära. Genom ditt egna helande arbete som sker under utbildningen lär du dig hur du genom att använda olika tekniker och verktyg själv på ett kraftfullt sätt kan bjuda in egna klinter och där igenom skapa din egen praktik i energimedicin som Shaman och healer. Genomgående i alla delar är meditationer, konsten att spåra och identifiera olika energier. Detta är en djup utbildning och en livsresa som ger ett brett fundament för att du skall kunna dela din medicin med världen. Utbildningen sker både utom och inomhus. Världen behöver healers, nu kanske mer än någon gång tidigare.

Delar som utbildningen innehåller och som du själv kommer att behärska efter din utbildning: Illuminationsprocessen, Extraktion av kristallina och flytande energier, Soul retreival, Livs och- Dödsriter, Dödsprocessen, Ceremonier, Distansarbete med klienter, Divination och destiny tracking, Själsresor till över och undervärld, Att resa med trumma och skallra, Arbeta med naturen och kraftdjur, Förlåtelse-processen, Destiny retreival, Olika typer hur du kan spåra energier i de 4 olika nivåerna, Leda meditationer för individer och grupper, skapa och hålla egna ceremonier mm..

Jag som håller utbildningen har utbildat shamaner och healers sedan 2003, då först inom Reiki healing, sedan från 2007 i medicinhjulet och Munay-Ki. Jag har hållit klasser och utbildat +300 personer i Sverige, Norge, Holland, Grekland, England och Peru sedan start. Jag har mer än 30 års erfarenhet från olika delar av vården, av att jobba med människor i kris, smärta, oro, ångest och i livets slutskede. Samt en bred förståelse och kunskap för både den västerländsk-medicin och energimedicin. Jag står båda benen väl förankrade i den vetenskapliga och den osynliga- världen.

Syd- Way of the healer

Dina minnen och och din historia släpper greppet om din framtid. Första steget in i cirkeln av helande. Här lär du dig att jobba med illuminationer för att rena och stärka din och dina klienters energikropp. Likt ormen ömsar vi skin, allt i ett enda stycke. Här tar du emot Ayni karpay, Kawak karpay, Hapiq karpay samt Bands of power. I syd lär du dig att utföra illuminationer som renar energikroppen från inprints/etsningar.

Master klass- Munay- Ki


Väst- Way of the warrior

Dina känslor och dina undermedvetna föreställningar och sanningar kommer upp i ljuset och det som var sanning i går är inte längre sanning i dag. Med jaguarens närvaro och assistans fortsätter ditt inre helande genom djupt arbete med skuggor och extraktioner. Denna riktning i medicinhjulet är den spirituella krigarens väg, krigaren som inte längre behöver några fiender. Här jobbar vi med Pampa mesayoq och du lär dig att göra extraktioner av energier i energikroppen.

Master klass- Shadow Worrior


Norr- Way of mastery

Här tonar vi in på bergens visdom, förfädersandarnas viskningar i vinden och säger ja till den episka resan. Vi arbetar med soul retreival för att finna förlorade själsaspekter och upplever kollibrins stillhet här och nu, vi kliver utanför tid och rum där en högre visdom finns tillgänglig. Alto mesayoq- wisdome keeper är den initiering som assisterar din resa i Norr. I Norr kliver Du in i lineage och har sedan alltid support från dem som vandrat vägen före dig. Här lär du dig grunderna i Soul Retreival.

Master klass- Shamanens altare och riter


Öst- Way of vision and dreams

Örnen och Kondoren, två aspekter av den samma. Vi släpper själen fri genom de stora livs och dödsriterna, så att vi kan börja drömma livet utan att våra drömmar styrs av rädslor och trånga tankemönster. Vi jobbar med initieringarna Kurakakulleq, Mosoq Karpay och Taitantchis och du lär dig att genomföra de stora livs och döds-riterna.

Master klass- Divination & destiny


Utbildningen omfattar ca 120h i klass samt ca 55h i hemarbete mellan syd och öst-klass. All utbildning sker i dagsläget i Sundsvall.

Din investering för hela medicinhjulet är totalt 30 000kr inklusive moms. Du kan välja olika alternativ, per riktning 7 500kr alternativt 27 000 kr om du betalar hela utbildningen vid samma tillfälle. Betalning kan ske med Klarna, visa eller mastercard vi Zettle by PayPal, alternativt Swish eller banköverföring.

(Har du tidigare gått medicinhjulet hos mig kan du i mån av plats deltaga till en kostnad av 2300kr/ riktning istället för 7500kr)

Efter att du genomfört hela utbildningen erhåller du ett diplom samt ett kompendium med samlad kunskap, tekniker och lärdomar från medicinhjulet.

Share this Page