Munay-Ki

”The Munay-Ki is your invitation to dream an entire new world into being.” (Alberto Villoldo, Founder)

Nedan ser du en beskrivning av de 9 riterna/ karpays som dem kallas på quecua, det språk som Qéros talar. Riterna väcker de frön vi bär på, den potential vi alla håller. Q´eros själva menar att vi behöver ge och ta emot dessa om och om igen. När vi får en rit av någon så får vi Riten, en del av personens visdom och och personen. Så att ge och ta emot riter av flera personer är i sanning en gåva.

”Spirit does not call up on the qualified, Spirit calls on the once that are called”

1:a Healers Rite, Hampiq Karpay
Detta är en rit som väcker den medkännande förmågan i oss och knyter oss ann till alla andra människor som före och efter oss har påbörjat sin andliga resa. Den första av alla riter i Munay-Ki, detta är förutom en grund rit även en Lineage rite.


2:a Bands of Power, Chumpi Karpay
I denna rit väcks kontakten till de fem elementen (jord, vatten, eld, luft och ande) i din energikropp, detta sker genom att fem band av energi vävs in i ditt energifält. Dessa band hjälper oss att vara i balans med elemnten och där igenom skyddar vår ljuskropp.


3:e Harmony Rite, Ayni Karpay
I denna initiering väcks de arketypiska energier som alla redan finns representerade som frön i dina chackran. Detta är en gåva från den arketypiska världen. I det 1:a chackrat den energi som assisterar oss att släppa taget om allt det vi i livet burit på men som inte längre när oss- Energin av Ormen- Amaru. I 2:a chackrat den energi som ger oss modet att kliva bortom rädsla och vandra i frid med oss själva och allt runt om kring- Energin av Jaguaren- Otorongo. I 3:e chackrat den energi som låter oss finna den inre frid vi alltid burit på men som vi inte alltid varit medveten om, Stillheten från Kollibrin- Siwar Kenti. I det 4:e chackrat energin av villkorslös kärlek till oss själva och allt runtomkring. Energin av Örnen och Kondoren- Apuchin, Condor. I det 5:e chackrat den energi som ger oss tillgång till vår undermedvetna värld, skuggvärlden genom assistans från Huascar som är väktare av Undervärlden. I det 6:e chackrat väcks fröt till den arketypiska energi som organiserar allt i den fysiska världen, Quetzalcotel, den fjäderbevingade ormen, och slutligen i det 7:e chackrat den energi som ger oss access till vår fulla potential, till alla de resurser vi har vilka tidigare varit slumrande och okända för oss. Patchakutiq Inca.


4:e Seers Rite, Kawak Karpay
Här väcks det inre seendet och betraktaren inom oss. Denna rit assisterar oss även i att se skuggor vi själva låter falla runt oss. Allt vi ser kommer sedan att filtreras via vårt hjärta.
Denna rit hjälper oss också att bli medvetna om vår egen skugga, vi kan inte längre gömma oss i en skuggvärld. Vi kommer att se oss själva och vår omgivning genom ett filter av villkorslös kärlek. Dessa fyra första riter ger oss de verktyg vi behöver för att fortsätta på vår resa, vår ljuskropp förbereds för att för att kommande 6 riter skall kunna gro och växa på bästa sätt.

Riterna 1-4 kallas därför för Grundriter, Foundation rites.

5:e Day Keepers Rite, Pampamesa Yoq
Här väcks den del av dej som känner till den fuktiga, bördiga feminina jorden. Denna ceremoni startar ett inre helande av vårt feminina. Daykeepers Rite är den rit som hjälper oss att hela och knyta an till det feminina inom oss. Det sägs att vi först måste återknyta med det ursprungliga feminina för att tillfullo kunna tillgodogöra oss den sanna maskulina energin. Daykeepers är de medicinmän och kvinnor som assisterat vid ceremonier som bröllop, övergången från barn till vuxen. De som känner livets alla cykler och arbetar efter dessa, även kallade rites of passages. Pampamesa Yoq är en rit som alla Qéros i Anderna lever efter, detta är en naturlig del i vardagen då man odlar sin potatis, sin majs och sköter sina Llamadjur.


6:e Wisdome Keepers Rite, Altomesa Yoq, the mountain rites
I denna ceremoni knyts an till de höga maskulina bergen och all den gamla visdomen som finns i dessa. Här assisteras vi i helandet av vårt inre maskulina. Denna rit assisterar oss till att vara självreglerande i vårt handlande, detta är den del av oss som agerar som vår egen domare som hjälper oss att inte jämföra med det som finns runt om utan ger oss möjlighet att kliva utanför och bortom våra personliga historier, bortom gårdagen och vad som hände under vår uppväxt. En man eller kvinna som lever i denna energi skapar egna sagor och myter för att dela med sig till andra av de gamla visdomar som inhämtas från gamla lägereldar. Denna initiering bistår oss i detta.


7:e Earth Keepers, Rite Kurakakulleq
I och med att vi tar emot denna rit säger vi Ja till att vara väktare till Moder Jord och allt som lever på, i och av Henne. Ett inre helande bortom kvinnligt och manligt tar sin början och vi drömmer de vackraste drömmar vi kan för vår jord och hennes framtid. En Earthkeeper kan uppleva sig själv genom hela skapelsen. I denna energi finns inte längre separationen kvar mellan dig och det som finns runtomkring. We are all one with the infinite one.


8:e Star Keepers Rite, Mosoq Karpay– Den nya riten
I denna ceremoni startar ett helande av vårt högre jag och vi får tillgång till vårt ursprungliga blue print vilket integreras i vart och ett av våra chackran. Genom denna rit blir vi väktare av hela skapelsen och vi arbetar med energi, tid och rum som ett. Starkeeper Rite för med sig en energi som tar oss bortom all tid och rum, till stjärnorna och bortom dessa. Vi dansar i stjärnorna, jobbar med tid och rymd på en och samma gång. Som Starkeepers är vi de som föder och skapar portaler, vi är väktare av universum och all tid. I denna rit sträcker vi oss mot stjärnorna och ber om nya stjärnor, dessa stjärnor tas ner och placeras där de alltid varit tänkt att finnas, ett i vardera chackra. Denna process förbereder energikroppen för att skina som solen. INCA- Childrens of the Sun. Denna rit ”togs ner” under en ceremonier vid Apu Salcantay av äldste bland Qéros i början på 2000, innan dess vet man inte när de tidigare riterna ”kommit till”, Mosoq betyder just Ny, den Nya riten. Runt 2007 började Qéros sedan dela näta rit, Taitantchis, den 9:e riten.


9:e Creator Rite, Buddha Rite, God Rite Taitantchis Karpay
Denna rit väcker minnet av vårt innersta sanna jag, Oneness, den assisterar oss att kliva bortom all form av separation/identifikation så som manligt, kvinnligt, jag, du, mitt, ditt, tid och rum. Vi blir till fullo medvetna om att vi inte bara är en del av skapelsen utan att vi är självaste essensen i hela skapelsen. Vi blir medvetna om att Vi är Gud som leker maskerad med oss själva. Det krävs all förberedelse och energi från de tidigare riterna för att vi skall kunna uppleva denna energi i vår ljuskropp. Vårt Kristus- Buddha medvetande väcks och vi blir det Gudomliga som vandrar på Jorden. Att till fullo leva i energin av Taitantchis hela tiden innebär att vara ulpplyst.

för ytterligare information, se www.munay-ki.org

Inga förkunskaper behövs för denna klass. Munay-Ki klassen hålls fredag lunch till söndag lunch eller som tre fristående delar under tre separata dagar. Som helhet 4900kr alt 1750kr om uppdelat på tre tillfällen.

Share this Page