Thomas

Text in English

Thomas, vem är han.. 

För mig så har den spirituella dimensionen i livet alltid varit en självklarhet och alltid närvarande. Allt har en röst om man är villig att lyssna. 

Utmaningen under hela min uppväxt och in i vuxen ålder låg i att förstå den oro som jag ständigt bar på, och den rastlöshet som hela tiden gjorde att jag levde i ett ständigt flyktbeteende med en fjärrlängtan till något annat. Något jag senare förstått handlade om ett tomt hjärta och frånvaron av kärlek till mig själv och den jag var.

I dag ser jag hur den här vägen passade mig och i dag förstår jag att det är ett ständigt jobb, en lök som skalas om och om igen. På denna väg har jag fått redskap att jobba med den ryggsäck jag bär med mig från barndom och tidigare liv. Vad jag saknade och fann var en stig, en väg att följa och lita på.

Som ung sökte bokstavligen överallt efter detta. Den nordliga shamanismen med sina trumresor var det som nog drog starkast men jag kom inte vidare. Detta trots otaliga försök med utesittning och trumresor med både trumma och inspelade kassetter. Jag kom inte vidare.

Jag/vi (mina guider och hjälpare, en shaman jobbar aldrig ensam, utan sina guider och hjälpare blir det inte mycket uträttat. Dem bistår med kunskap, förståelse och assistans i allt helande arbete och i alla ceremonier) är inte här för att erbjuda dig en lösning på det du står i, i ditt liv i dag,  jag finns här för att erbjuda dig verktyg och ett sammanhang just nu som du kan välja hur du använder. Jag kommer att vandra med dig så länge du vill ha min support och assistans. De gåvor som jag själv upplever som de största, är känslan av närvaro och sammanhang. En plats där jag kunnat tillåta mig att bli sedd där jag är och som den jag är. Där i har jag själv funnit helande och kärlek till mig själv och den värld jag lever i. Detta har sedan givit en närvaro i nuet. 

Jag önskar att du skall få leva ditt liv i Din sanning och utan rädslor som begränsar Dig- detta kan denna tradition erbjuda Dig om du väljer att kliva in och göra ditt personliga helandearbete

2003 blev jag färdig med min Reiki Master utbildning och 2004 Karuna Reiki Master. Allt sedan dess har jag hållit både kurser och sessioner inom Reiki och shamanism. Efter att jag fick min certifiering från the Four Winds har jag dock endast jobbat med de shamanska verktygen och ceremonierna, detta eftersom jag funnit att denna kraftfulla väg har förmågan att förändra det som jag tidigare trott och upplevt som statiskt och omöjligt att påverka. 

Under 2005 hittade en bok sin väg till mig, Shaman healer sage, av Alberto Villoldo. Den boken bokstavligen förändrade mitt liv och satte en helt ny energi i rullning. Det är 16 år sedan nu och inget är sig likt efter detta. Denna sommar genomgick jag även en utbildning för Jörgen I Eriksson inom Nordlig Shamanism- Vandra i Skönhet.

Samma höst påbörjade jag min utbildning hos The Four Winds Society, Healing the light body school- mastery in energy medicine. Kunskapstörsten var enorm och det blev flertalet masterklasser utöver light body school. 2007 certifierades jag från The Four Winds i mentors programmen Way of the Sage och Healing the lightbody School, detta efter totalt 11 veckors i internat över 2,5 år i Sverige, USA, England och Holland. Detta med fantastiska möten, ceremonier och en riktning i livet som bokstavligen väntat på mig. Många hemläxor, stunder av sorg, rädsla, men främst glädje och upplevelsen av hur mitt liv blev lättare och enormt mer glädjefyllt. Utöver detta flera har jag deltagit i och varit med att skapa Internationella Shamanska Gatherings i USA, Norden, England och Irland. Under dessa möten delade jag ceremonier, kunskaper och helande tillsammans med shamaner, helare och ceremonimästare från många olika traditioner och världsdelar. Jag har sökt upp och suttit i samtal med helare och botar inom den Samiska och traditionella nordiska botekonsten, allt för att förstå och fördjupa mitt eget helande-arbete och för att kunna vara till bästa assistans för dem som söker upp mig.

Men, åter igen, det finns alltid mer, och min lök är långt ifrån färdig-skalad, men den svider inte längre på samma sätt i mina ögon, och i dag händer det väldigt sällan. Men när det sker kan jag vila i att jag är en del i ett sammanhang som ger mig harmoni och lugn, och jag har redskap som jag vet fungerar alldeles fantastiskt och kraftfullt. Men allt handlar om att vilja, att kliva in i medicinen och växa med den, samt viljan att kultivera den och att lita på att jag är en del av ett mycket större sammanhang.

Det som jag upplevde då, under denna första tid resulterade i att jag då slutade mitt tidigare arbete inom läkemedelsindustrin där jag arbetat under 7 år inom kardiologi och psykiatri. Före detta arbetade jag som sjuksköterska, med erfarenhet från akutsjukvård, psykiatri och hospice.

Vem är Thomas- tankar från alla dagar som passerat

Sedan dess har jag i olika sammanhang hängivit mig till att erbjuda healing sessioner samt att utbilda andra i närvaro, skuggarbete, munay-ki och medicinhjulet. Detta har skett i Sverige Grekland, England och Norge. Parallellt med har jag sedan 2007 då jag först mötte don Francisco tagit mina egna grupper med internationella deltagare till Peru och Peruanska Amazonas. Detta startade under våren 2007 då Munay-Ki hölls för första gången i Sverige 2007 och don Francisco närvarade för att sitta i ceremoni med oss deltagare. Mellan åren 2007 och 2016 hade jag även Don Francisco som min personliga mentor.

Juli 2007 var första gången jag reste till Peru, och året efter blev första resan till Amazonas där jag sedan dess delat många ceremonier med den numera bortgångna Ayahuasceron Panduro Edinson Rumanya. Jag har delat otaliga ceremonier med don Francisco och hans familj på många berg och heliga platser runt om Cusco och i Sacred Valley. Jag har bland annat besökt Apu Salcantay vid flera tillfällen, samt deras hemby Challmachimpana och Apu Huamanlipa. De två platser som dock alltid berört mig mäst är Killarumeoq och Apu Salcantay.

I dag erbjuder jag Världsträdets Puls, en introduktionskurs till Shamanens Medicinhjul, detta är en helg för dig som är ny inom shamanism, som är nyfiken, för dig som vill uppleva och undersöka se vad denna väg och traditionen från Qéros har att erbjuda dig. Detta utforskar vi tillsammans under en helg. Vill du sedan så kan du fortsätta, det finns mycket att dyka ner i, att lära och uppleva. Shamanens Medicinhjul, ett program över ett år där du bygger och utvecklar din egen mesa, shamanens medicin knyte, och lär dig alla olika delar av helande som gör att du själv kan arbeta med egna klienter.

I dag gör jag detta parallellt med att jag jobbar med diabeteshjälpmedel, där jag utbildar sjukvårdspersonal och assisterar barnfamiljer och vuxna att hantera sin diabetessjukdom på ett tryggt sätt. För mig är inget svart eller vitt, jag tror att allt har sin plats och sin tid. Det ena behöver inte utesluta det andra. Här har jag fått lära mig om mina tidigare egna skuggor om vad som var ”rätt och fel, bättre eller sämre”. 

Jag är lycklig och tacksam över att ha ett liv som jag trivs med på alla plan. Jag lever i en kärleksfull relation, i den och på havet, skogen och fjällen finner jag inspiration, insikter, drömmar, ro och styrka.

Detta är vad jag önskar assistera dig i, att hitta lycka, glädje och tacksamhet i Ditt liv, i det som får Ditt liv att kännas helt. Att erbjuda ett rum där du kan tillåta dig själv att minnas och finna den du är, ett tryggt rum där du kan tillåta dig att bli sed och se dig själv som den skinande person du är, med dina specifika gåvor och styrkor. Detta genom att finna de skuggor, trauman och den historia som håller dig tillbaka, som hindrar dig att ta det där stora steget som du önskar ta i ditt liv. Steget som hindras av rädslor, känslor och tankar.  Men åter igen, jag kan bara erbjuda verktyg och ett rum där du kan möta allt detta, och att jag står där tillsammans med dig om du väljer att kliva in i cirkeln.

En del av mig sitter och håller en döende människa i handen, hon har cancer och kommer troligtvis att dö nu under kvällen, hon är ensam och helt utan anhöriga. Vid ett annat tillfälle tar jag emot en trafikolycka på akutmottagning, skallskador och medvetslöshet, anhöriga väntar oroligt i väntrummet. En annan gång sitter bredvid en psykotisk och rädd patient på en avdelning som vårdar patienter med psykoser, han är helt säker på att vi alla är där utsänd av regeringen för att döda honom. Han vill ha en kniv för att kunna försvara sig. Jag träffar Dig, du har inte kunnat sova en hel natt på flera månader eftersom du upplever att någon finns i rummet alldeles bredvid din säng och står och tittar på dig, men du ser ingen, ingen annan ser heller någon men du är säker på att någon är där. Allt detta samtidigt som jag sitter runt elden med medicinmän och kvinnor i Peru på 4000 meters höjd och deltar i en av deras gammal ceremonier som skall bringa harmoni och hälsa till deltagarna och till Moderjord. Nästa dag befinner jag mig inför 30 talet kardiologer och berättar och svarar på frågor om ett läkemedel vilket jag läst närmare 100 kliniska studier och artiklar om, ett läkemedel som kan förändra enormt mycket för deras patienter med hjärtflimmer. En arbetskamrat till Dig ringer mig, han vill ha hjälp med att bryta ett mönster av missbruk och en konstant ilska, han kan inte sätta fingret på ilskan, han är bara så arg. Jag står med vänner och kallar in de olika väderstrecken och dess arketyper, vi delar en ceremoni för att nå och vara i harmoni, och för att vara en del av något större, en del av ett mysterium. Eller jag står inför en grupp av familjer där deras barn har diabetes och jag bistår med ett hjälpmedel, med något som totalt förändrar deras vardag och som gör att dem kan sova tryggt om natten och att inte oroa sig i onödan då deras barn vill åka med på fotbollskupp eller går i skolan. Jag välkomnar 20 personer som vill lära sig hur dem skall handskas med sin historia och sina rädslor, de vill lära sig urgamla helande tekniker vilka ursprungsbefolkningar världen över använt i tusentals år, tekniker och mekanismer som forskningen först i dag börjat förstå vidden av.  Alla dessa intryck och erfarenheter, detta väver jag samman, detta behöver ej separeras och bli till något svart eller vitt, något binärt. Allt handlat om att assistera och finnas där för någon annan, att förbättra. Allt utifrån helt olika situationer, förutsättningar och utifrån den perception Du och jag väljer att ha just i stunden.

Share this Page