Vi arbetar med det som är viktigast för dig just nu. Jag använder mig av en djup verktygslåda under mina sessioner där illuminationen/ ljusbadet utgör själva fundamentet för att rena och stärka din energi/ljus- kropp. Soul Retreival/ Själsåtervining- hämtning, Extraktioner av olika energier samt Dödsriter är vanligt förekommande tekniker. För att nå fram och se det inte direkt synliga och begripliga använde vi oss av tarot, stenar och meditationer för att få ytterligare klarhet i vad vi behöver göra för att skifta din energi. För att skifta och manifestera detta används olika typer av ceremonier.

Alla sessioner sker över telefon, Skype eller google meet och varar i 60-90 minuter. Du bokar på mail eller via telefon thomas@morgonrodnad.com alt 076-1076448, Men trevligast är ett telefonsamtal!