Shamansk Healing

Shamansk Healing- energy healing work

Vi arbetar med det som är viktigast för dig just nu. Allt arbete sker i Sacred Space, i ett helgat rum som supportrar dig i den tidlösa resa som spänner genom dina många liv.

Jag använder mig av en djup verktygslåda med många varierande verktyg under mina sessioner. lluminations processen/ ljusbadet utgör själva fundamentet i alla sessioner, denna teknik används för att rena och stärka din energi/ljus- kropp. Soul Retreival/ Själsåtervining- hämtning för att hämta hem förlorade själsdelar och för att finna och skriva om själskontrakt som inte längre tjänar dig i livet där du är just nu. Extraktioner av olika energier samt De stora Döds och Livs- riterna är de vanligast förekommande teknikerna. För att nå fram och se det inte direkt synliga och begripliga använde vi oss av tarot, stenar och meditationer, allt för att få ytterligare klarhet i vad vi behöver göra för att skifta din energi. För att skifta och manifestera detta används olika typer av ceremonier.

Alla sessioner sker över telefon eller Zoom och varar i ca 60-90 minuter. Du bokar på mail eller via telefon thomas@morgonrodnad.com alt 076-1076448, Men trevligast är ett telefonsamtal!

Jag är certifierad Strategic Intervention Coach från Robbins-Madanes och Diplomerad ICF Livs Coach av Strandska Utbildning samt Certifierad av The Four Winds Society med en Mastery in Energy Medicine

Apu Huamanlipa
Made by J Mitchard Illustration